IMG_0124

به صفحه

هوش تجاری بهمن سبز

نسخه ۲/۱

خوش آمدید

جهت ورود به داشبورد از قسمت “ورود عمومی” استفاده نمایید و درصورتی که از طریق شبکه داخلی اینترنت ساختمان مرکزی متصل هستید به کمک بخش “ساختمان مرکزی” وارد شوید.

درضمن می‌توانید از طریق تماس با شماره ۹۱۰۷۴۸۹۲-۰۲۱ و داخلی ۲۵۰۰ با ما در ارتباط باشید.