تاریخچه سینما نور کرمان

موسسه بهمن سبز در فاز دوم طرح توسعه خود در صدد است تا پردیس سینمایی نور کرمان را راه اندازی کند.

جزئیات پروژه

این پردیس سینمایی قرار است با ۵ سالن و ۷۰۹صندلی در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

نام پروژه سینما نور کرمان
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۵سالن و ۷۰۹ صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی