دو فیلم علف‌زار و شادروان در دومین روز جشنواره به نمایش درآمد.

عکس:الهام احمدی