تاریخچه سینما آزادی آبادان

این سینما در سال ۱۳۴۵ پس از ترمیم و بازسازی و تغییر نام از «آسیا» به «سهیلا» با یک سالن و ۲۱۷ صندلی فعالیت خود را آغاز کرد.

 

جزئیات پروژه

این سینما بار دیگر پس از سال‌ها تعطیلی، در سال ۹۵ توسط موسسه بهمن سبز نوسازی و  با ظرفیت سه سالن و  ۲۷۶ صندلی بازگشایی شد.

نام پروژه سینما آزادی آبادان
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۷/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۳ سالن و ۲۷۶صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۳۹۹/۳/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی