تاریخچه سینماآزادی ارومیه

سینما آزادی ارومیه دارای یک سالن و ۷۵۰ صندلی است.

جزئیات پروژه

در فاز نخست طرح توسعه سالن‌های سینمایی این سالن به یک پردیس ۷ سالنه با ۵۳۱ صندلی تبدیل شد که این روزها در حال بازسازی است و به زودی از آن رونمایی خواهد شد.

نام پروژه سینما آزادی ارومیه
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۹/۳/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۷سالن و۵۳۱ صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۰/۱۲/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی