تاریخچه سینما آزادی کرمانشاه

جزئیات پروژه

این سینما در فاز نخست طرح توسعه سینماهای بهمن سبز بار دیگر مورد بازسازی قرار گرفت و به یک پردیس سه سالنه با ظرفیت ۵۳۴ صندلی تجهیز و افتتاح شد.

نام پروژه سینما آزادی کرمانشاه
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۳سالن و ۵۳۴ صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۳۹۹/۴/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی