تاریخچه سینما استقلال تهران

 سینما امپایر که در دی‌ماه سال ۱۳۳۸ افتتاح شد، یکی از محبوبترین سینماهای شمال شهر محسوب می‌شد. نام این سینما در سال ۱۳۶۰ به استقلال تغییر یافت و در سال ۱۳۷۸ پس از بازسازی مجدد بازگشایی شد. در حال حاضر این سینما با درجه ممتاز و گنجایش ۷۰۰ نفر و مساحت ۸۰۰ متر تحت نظر حوزه هنری است. ظرفیت سالن‌های استقلال پس از بازسازی و مرمت مجدد به ۵۲۰ عدد کاهش یافت.

جزئیات پروژه

این سینما قرار است در فاز دوم طرح توسعه سینماها تبدیل به یک پردیس سه سالنه با ۶۹۸ صندلی شود.

نام پروژه سینما استقلال
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۳سالن و ۶۹۸صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی