پردیس سینمایی مهر همافران تنها سینمای مدرن شهر نوشهر محسوب می‌شود، که دارای چهار سالن به نام‌های دریا با ۵۸ صندلی، سالن ساحل با ۴۲، سالن صدف با ۴۸ و سالن رنگین کمان ویژه کودکان و نوجوانان با ۲۲ صندلی و در مجموع ۱۷۰ صندلی است.

عکس:محمدرضا عبدلی