فیلم «موقعیت مهدی» به کارگردانی هادی حجازی‌فر در دو شهر تبریز و ارومیه به همراه عوامل روی پرده رفت.

عکس:الهام احمدی