تاریخچه سینما اکسین اهواز

مجهزترین سینمای اهواز در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد. این سینما دارای یک سالن اصلی و دو بالکن با ظرفیت ۱۴۰۰ نفر بود. پس از آن در سال‌های مختلف مورد بازسازی قرار گرفت و در سال ۱۳۶۹ به بنیاد مستضعفان تحویل داده شد.

جزئیات پروژه

درسال ۸۸ بار دیگر این سینما به اکسین تغییر نام یافت و آخرین بازسازی آن نیز در سال‌های ۹۸- ۹۹ توسط موسسه بهمن سبز حوزه هنری انجام شد که اکسین را تبدیل به یک پردیس پنج سالنه با ظرفیت ۸۶۶صندلی کرد.

نام پروژه سینما اکسین اهواز
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۹/۱/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۵سالن و ۸۶۶صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی