سینما ایران ارومیه

درباره سینما

  • آدرس: ارومیه، خیابان امام خمینی،نبش خیابان سرداران

  • تاریخچه

    «سینما ایران» باسابقه‌ترین سینمای فعال ارومیه در سال ۱۳۳۳ با یک سالن افتتاح شد. این سینما در سال ۱۳۹۸ مورد بازسازی قرار گرفت و با نوسازی سالن یک و اضافه شدن سالن جدید تبدیل به پردیس دو سالنه شد. این سینما در حال حاضر با ظرفیت ۶۱۳صندلی میزبان مخاطبان است. «سینما ایران» متعلق به زنجیره سینمایی موسسه بهمن سبز حوزه هنری است.

دسترسی ۷۵%
سرویس دهی ۷۲%
کیفیت صدا ۹۰%
کیفیت تصویر ۸۵%
  • ۰۹۱۳۶۰۰۵۴۳۰

کیفیت

امکانات ۸۰%
تمیزی ۹۵%
کیفیت تصویر ۸۰%
کیفیت سالن ۸۵%
  • ۰۳۱-۳۲۲۲۳۱۰۸