تاریخچه سینما ایران ارومیه

«سینما ایران» باسابقه‌ترین سینمای فعال ارومیه در سال ۱۳۳۰ با یک سالن افتتاح شد.

جزئیات پروژه

این سینما در سال ۱۳۹۸ مورد بازسازی قرار  گرفت و در حال حاضر با سه سالن و ظرفیت ۶۶۴ صندلی میزبان مخاطبان است.

نام پروژه سینما ایران ارومیه
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۷/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۳ سالن و ۶۶۴ صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۳۹۸/۱۰/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی