تاریخچه سینما ایپک پالاس

موسسه بهمن سبز قرار است  در شهر تبریز پردیس سینمایی ایپک پالاس را با سه سالن سینمایی و ۱۵۴ صندلی بسازد.

جزئیات پروژه

این مجموعه در حال حاضر در مرحله عقد قرارداد و طراحی قرار دارد و در فاز سوم طرح توسعه از آن رونمایی خواهد شد.

نام پروژه سینما ایپک پالاس
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۳سالن و۱۵۴ صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۰/۱۲/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی