سینما بهار گز

درباره سینما

  • آدرس: اصفهان، بلوار معلم ابتدای خیابان سپاه

  • تاریخچه

پیش از این ساختمان دانشکده هنر بود و از سال ۱۳۹۳ در اختیار حوزه هنری قرار گرفت در همان زمان حوزه هنری وارد مرحله بازسازی این ساختمان شد و پس از هشت ماه در سال ۱۳۹۴ با یک سالن و گنجایش ۲۹۷ نفر مورد بهره برداری قرار گرفت.

اما در سال ۱۳۹۸ بواسطه حضور موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز، بار دیگر این سالن سینمایی مورد بازسازی قرار گرفت و در نهایت تبدیل به یک پردیس سینمایی با سه سالن و ظرفیت‌ ۳۸۱ نفر رسید.

دسترسی ۷۵%
سرویس دهی ۷۲%
کیفیت صدا ۹۰%
کیفیت تصویر ۸۵%
  • ۰۹۱۳۶۰۰۵۴۳۰

کیفیت

امکانات ۸۰%
تمیزی ۹۵%
کیفیت تصویر ۸۰%
کیفیت سالن ۸۵%
  • ۰۳۱-۳۲۲۲۳۱۰۸