تاریخچه سینما بهار گز

پیش از این ساختمان دانشکده هنر بود و از سال ۱۳۹۳ در اختیار حوزه هنری قرار گرفت. همان زمان حوزه هنری  وارد مرحله بازسازی این ساختمان شد و پس از هشت ماه در سال ۱۳۹۴ با یک سالن و گنجایش ۲۹۷ نفر مورد بهره برداری قرار گرفت.

جزئیات پروژه

در سال ۱۳۹۸ بواسطه حضور موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز، بار دیگر این سالن سینمایی مورد بازسازی قرار گرفت و در نهایت تبدیل به یک پردیس سینمایی با سه سالن و ظرفیت‌ ۳۹۰ نفر رسید.

نام پروژه سینما بهار گز
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۳سالن و ۳۹۰صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۳۹۹/۳/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی