تاریخچه سینما بهمن امل

سینما بهمن آمل در سال ۱۳۴۵-۱۳۴۴ تاسیس شد. این سینما که متعلق به حوزه هنری است، در سال ۱۳۷۹  تجهیز و نوسازی و به دو سالن مجزا با ۴۴۸ صندلی تبدیل شد.

جزئیات پروژه

حال قرار است این سینما در فاز دوم طرح توسعه تبدیل به یک پردیس سینمایی پنج سالنه با ۶۳۲ صندلی شود.

نام پروژه سینما بهمن امل
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۵سالن و ۶۳۲صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی