بهمن اصفهان

در سال ۱۳۹۶  همزمان با شروع عملیات نوسازی پردیس سینمایی ساحل اصفهان در فاز نخست توسعه،  احداث این سینما را در شرق اصفهان و در منطقه خوراسگان شروع کرد.

جزئیات پروژه

این سینما با دو سالن و ۳۶۰ صندلی در حال خدمت رسانی به مخاطبان است.

نام پروژه سینما بهمن اصفهان
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۲سالن و ۳۶۰ صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی