تاریخچه سینما بهمن بهشهر

سینما بهمن درسال۱۳۴۵ احداث شد و درسال ۱۳۵۷ مدیریت آن برعهده دولت گذاشته شد تااینکه در سال۱۳۶۲ بدست بنیاد مستضعفان اداره شد. درسال۱۳۶۹به مالکیت  حوزه هنری در آمد، این سینما قبلا دارای ۷۰۰صندلی ظرفیت بود. درسال ۱۳۸۰توسط حوزه هنری بازسازی آن آغاز شد و اکنون با ۳۵۰ صندلی فعالیت می‌کند.

جزئیات پروژه

حال قرار است بار دیگر این سینما مورد بازسازی قرار گرفته و تبدیل به پردیس سه سالنه با ۵۲۰ صندلی ظرفیت جذب مخاطب داشته باشد. این سینما در فاز دوم طرح توسعه مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

نام پروژه سینما بهمن بهشهر
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۳سالن و ۵۲۰صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی