سینما بهمن بهشهر

درباره سینما

  • آدرس: بهشهر، خیابان امام خمینی

  • تاریخچه

سینما بهمن درسال۱۳۴۵ توسط اقای حکیمی مالک اصلی آن زمان احداث شد و درسال ۱۳۵۷ مدیریت آن برعهده دولت گذاشته شد تااینکه در سال۱۳۶۲ بدست بنیاد مستضعفان  بامدیریت اقای خردمند اداره شد. درسال۱۳۶۹به مالکیت  حوزه هنری در آمد، این سینما قبلا دارای ۷۰۰صندلی ظرفیت بود. درسال ۱۳۸۰توسط حوزه هنری بازسازی آن آغاز شد و اکنون با ۳۵۰ صندلی فعالیت می‌کند.

دسترسی ۷۵%
سرویس دهی ۷۲%
کیفیت صدا ۹۰%
کیفیت تصویر ۸۵%
  • ۰۹۱۳۶۰۰۵۴۳۰

کیفیت

امکانات ۸۰%
تمیزی ۹۵%
کیفیت تصویر ۸۰%
کیفیت سالن ۸۵%
  • ۰۳۱-۳۲۲۲۳۱۰۸