سینما بهمن بوشهر

درباره سینما

  • آدرس: بوشهر، خیابان امام

  • تاریخچه

    این سینما با نام «فانوس» در سال ۱۳۴۵ افتتاح شد و در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ پس از بازسازی تعداد سالن‌های آن به سه سالن افزایش یافت. این سینما در حال حاضر تحت مدیریت موسسه بهمن سبز اداره می‌شود .

دسترسی ۷۵%
سرویس دهی ۷۲%
کیفیت صدا ۹۰%
کیفیت تصویر ۸۵%
  • ۰۹۱۳۶۰۰۵۴۳۰

کیفیت

امکانات ۸۰%
تمیزی ۹۵%
کیفیت تصویر ۸۰%
کیفیت سالن ۸۵%
  • ۰۳۱-۳۲۲۲۳۱۰۸