تاریخچه سینما بهمن تهران

سینما بهمن با نام پیشین «کاپری» در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۴ با یک سالن افتتاح شد. این سینما پس از انقلاب اسلامی و در دهه هفتاد تبدیل به سینمای دو سالنه شد. سالن یک این سینما در سال ۱۳۹۵ مورد بازسازی و تجهیز قرار گرفت. این سینما با یک سالن و ۱۰۶۲ صندلی مورد استفاده بود.

جزئیات پروژه

 در سال ۱۳۹۸ و در فاز نخست، با بازسازی و تجهیز سالن ۲ و اضافه شدن دو سالن جدید، سینما بهمن به پردیس ۴ سالنه  با ظرفیت حدود ۱۰۳۴صندلی تبدیل شد.

نام پروژه سینما بهمن
۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۴ سالن و ۱۰۳۴ صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۳۹۸/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی