سینما بهمن زنجان

درباره سینما

  • آدرس: زنجان، خیابان امام – نرسیده به میدان انقلاب

  • تاریخچه

    این سینما در سال ۱۳۴۵ با نام «مولن روژ» افتتاح شد و بعداز  انقلاب به «استقلال» تغییر نام داد و در سال ۱۳۸۶مورد بازسازی قرار گرفت و به نام «بهمن» تغییر نام داد. دارای یک سالن و بالکن با ظرفیت ۲۳۳صندلی است. همچنین در سال ۱۳۹۹سالن دوم این سینما به همت موسسه بهمن سبز با ظرفیت ۲۱صندلی احداث و در سال ۱۴۰۰افتتاح شد.

دسترسی ۷۵%
سرویس دهی ۷۲%
کیفیت صدا ۹۰%
کیفیت تصویر ۸۵%
  • ۰۹۱۳۶۰۰۵۴۳۰

کیفیت

امکانات ۸۰%
تمیزی ۹۵%
کیفیت تصویر ۸۰%
کیفیت سالن ۸۵%
  • ۰۳۱-۳۲۲۲۳۱۰۸