تاریخچه سینما بهمن زنجان

این سینما در سال ۱۳۴۵ با نام «مولن روژ» افتتاح شد و بعداز  انقلاب به «استقلال» تغییر نام یافت و در سال ۱۳۸۶مورد بازسازی قرار گرفت و به نام «بهمن» تغییر نام داد.

جزئیات پروژه

این سینما دارای یک سالن و بالکن با ظرفیت ۲۳۳صندلی است که در سال ۱۳۹۹ سالن دوم این سینما به همت موسسه بهمن سبز با ظرفیت ۲۱صندلی احداث و در سال ۱۴۰۰ و در پایان فاز نخست طرح توسعه افتتاح شد.

نام پروژه سینما بهمن زنجان
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۷/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۲ سالن و ۲۵۲ صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۳۹۹/۱/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی