تاریخچه سینما ترکمال

به زودی در استان آذربایجان غربی یک پردیس ۷سالنه با ظرفیت۳۶۴ صندلی افتتاح خواهد شد.

جزئیات پروژه

موسسه بهمن سبز در صدد است تا در فاز سوم طرح توسعه خود از پردیس سینمایی ترکمال رونمایی کند. این پردیس درحال حاضر در مرحله عقد قرارداد قرار گرفته است.

نام پروژه سینما ترکمال
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۷سالن و ۳۶۴صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی