سپاهان اصفهان

پردیس سینمایی سپاهان، در سال ۱۳۹۹ بازسازی شد. این سینما در ابتدا دو سالن با ۷۴۳ صندلی داشت.

جزئیات پروژه

این  سینما پس از بازسازی در فاز نخست طرح توسعه، تبدیل به یک  پردیس چهار سالنه مدرن و مجهز با ظرفیت‌های مختلف از جمله (سالن مهر ۴۲۴ نفر – سالن مایاک ۱۰۱ نفر – سالن ناژوان ۸۸ نفر و سالن پارس ۴۰ نفر) و مجموع ۶۸۰ صندلی تبدیل شد.

نام پروژه سینما سپاهان اصفهان
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۹/۳/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۴سالن و ۶۸۰صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی