تاریخچه سینما سپهر ساری

سینما سپهر سال ۱۳۴۲ تاسیس شد.
درسال ۱۳۷۶ حوزه هنری باخرید سه سینمای ساری مالک سینماها شد. این سینما با ۱۱۰۰صندلی و یک سالن درسال ۱۳۸۵ توسط موسسه بهمن سبز بازسازی شد و به عدد ۹۸۵ صندلی رسید.

 

جزئیات پروژه

سال ۱۳۹۸ در فاز دوم بازسازی‌ها، درطبقه فوقانی یک سالن دیگر  با ظرفیت ۶۲ صندلی افزوده شد تا در نهایت با دو سالن و ۱۱۷۰ صندلی در خدمت علاقمندان به سینما قرار گیرد.

نام پروژه سینما سپهر ساری
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۵/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۲ سالن و ۱۱۷۰صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی