تاریخچه سینما سپیده تهران

با نام قدیم «سینما دیانا» که پس از انقلاب به سینما «سپیده» تغییرنام داد و حدود ۲۵ سال است که در اختیار حوزه هنری است. سالن یک سینما سپیده دارای ۶۰۳ صندلی و مجهز به سیستم دالبی است. در سال ۸۳ ، سالن شماره ۲ سینما با ظرفیت ۸۴ نفر در طبقه دوم که قبلا سالن انتظار سینما بود، گشایش یافت.

جزئیات پروژه

این سینما در حال آماده سازی است تا در فاز دوم طرح توسعه سینماهای بهمن سبز تبدیل به یک پردیس ۶ سالنه با ظرفیت ۵۱۱ صندلی شود.

نام پروژه سینما سپیده تهران
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۶سالن و ۵۱۱ صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی