تاریخچه سینما سیتی سنتر قم

در فاز سوم طرح توسعه سینماهای حوزه هنری، موسسه بهمن سبز در صدد است تا سیتی سنتر قم را راه اندازی کند.

جزئیات پروژه

طبق طراحی انجام شده این سینما دارای ۴ سالن و ۳۵۰ صندلی خواهد بود.

نام پروژه سینما سیتی سنتر قم
تاریخ شروع پروژه ۱۴۰۰/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۴سالن و ۳۵۰ صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی