سینما فرهنگ

درباره سینما

  • آدرس: تهران – خیابان شریعتی – بالاتر از خیابان دولت

  • تاریخچه

    این سینما در سال ۱۳۴۸ با نام «سیلورسیتی» شروع به کار کرد. مؤسس آن مهدی میثاقیه بود. بهروز وثوقی سینما را از میثاقیه خرید و سپس در اواخر دههٔ ۱۳۵۰، آن را به قیمت ۷ میلیون تومان به وزارت فرهنگ و هنرفروخت. در اوایل دههٔ ۱۳۸۰ سینما بازسازی و به دو سالن مجهز شد. در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ سالن سوم سینما با ظرفیت ۷۴ صندلی راه اندازی شد.

دسترسی ۷۵%
سرویس دهی ۷۲%
کیفیت صدا ۹۰%
کیفیت تصویر ۸۵%
  • ۰۹۱۳۶۰۰۵۴۳۰

کیفیت

امکانات ۸۰%
تمیزی ۹۵%
کیفیت تصویر ۸۰%
کیفیت سالن ۸۵%
  • ۰۳۱-۳۲۲۲۳۱۰۸