تاریخچه سینما شاهد تهران

این سینما دارای سه سالن با ظرفیت ۸۶۴ صندلی بود.

جزئیات پروژه

قرار است در فاز دوم طرح توسعه به یک پردیس پنج سالنه با ۵۶۹ صندلی تبدیل شود.

نام پروژه سینما شاهد تهران
تاریخ شروع پروژه ۱۴۰۰/۸/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۵ سالن و ۵۶۹صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی