سینما شقایق نوشهر

درباره سینما

آدرس: نوشهر، خیابان ادیسون – جنب سالن ورزش حسن رنگرز

تاریخچه:

این سینما بهمن  ۱۳۹۳ با مالکیت حوزه هنری، و ظرفیت یک سالن با ۱۶۹ صندلی تاسیس شد. در سال ۱۴۰۰ به سینماهای تحت پوشش بهمن سبز اضافه شد.

دسترسی ۷۵%
سرویس دهی ۷۲%
کیفیت صدا ۹۰%
کیفیت تصویر ۸۵%
  • ۰۹۱۳۶۰۰۵۴۳۰

کیفیت

امکانات ۸۰%
تمیزی ۹۵%
کیفیت تصویر ۸۰%
کیفیت سالن ۸۵%
  • ۰۳۱-۳۲۲۲۳۱۰۸