تاریخچه سینما عصرجدید گرگان

سینما عصر جدید ( سینما مولن روژ سابق ) نام سینمای  شهر گرگان است که در اوایل دهه ۴۰ ساخته شد و دارای دو سالن به همراه ۴۹۰ صندلی بود.

جزئیات پروژه

بازسازی این سینما توسط موسسه بهمن سبز حوزه هنری صورت پذیرفت و هم اکنون این پردیس دارای ۵ سالن با ۶۲۳ صندلی و همچنین سالن ویژه کودکان در خدمت همشهریان است.

نام پروژه سینما عصرجدید گرگان
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۹/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۵سالن و ۶۲۳ صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۰/۴/۹

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی