تاریخچه سینما مهتاب اصفهان

این سینما در سال ۱۳۷۲به عنوان یک هنرسرا که متعلق به شهرداری بود راه اندازی شد. در نهایت در سال ۱۳۹۷ تحویل موسسه بهمن سبز داده شد و  یک سال بعد بازسازی آن آغاز شد.

این سینما با دو سالن ۱۳۹ نفر و ۲۷ نفر آغاز به کار کرد.

جزئیات پروژه

تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز سالن شماره سه این سینما با ظرفیت ۶۰ صندلی به این مجموعه افزوده خواهد شد. سینما مهتاب رهنان که به واسطه حمام تاریخی رهنان شهرت خوبی دارد تنها سینمای غرب استان اصفهان محسوب می‌شود.

نام پروژه سینما مهتاب اصفهان
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۷/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۲سالن و ۱۶۶صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۳۹۹/۳/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی