سینما مهر شاهرود

درباره سینما

آدرس: سمنان، شاهرود، خیابان امام اول، خیابان ابن سینا، مجتمع پادرا

تاریخچه:

این سالن با ظرفیت ۳۳۸ صندلی در فرودین ۱۴۰۰ افتتاح شد. سالن مهر شاهرود متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی است که در اختیار موسسه بهمن سبز قرار گرفته است.

دسترسی ۷۵%
سرویس دهی ۷۲%
کیفیت صدا ۹۰%
کیفیت تصویر ۸۵%
  • ۰۹۱۳۶۰۰۵۴۳۰

کیفیت

امکانات ۸۰%
تمیزی ۹۵%
کیفیت تصویر ۸۰%
کیفیت سالن ۸۵%
  • ۰۳۱-۳۲۲۲۳۱۰۸