تاریخچه سینما مهر شاهرود

این سالن با ظرفیت ۳۵۰صندلی در فرودین ۱۴۰۰ افتتاح شد. سالن مهر شاهرود متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی است که در اختیار موسسه بهمن سبز قرار گرفته است.

جزئیات پروژه

این سینما در ابتدا با ظرفیت ۳۴۰ صندلی فعالیت داشت و حالا تبدیل به یک سالن با ۳۵۰ صندلی شده است که در فاز نخست طرح توسعه افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرده است.

نام پروژه سینما مهر شاهرود
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۱سالن و ۳۵۰صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۳۹۹/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی