تاریخچه سینما مهر مراغه

موسسه بهمن سبز در شهر مراغه در صدد است تا در پایان فاز سوم طرح توسعه پردیس سینمایی مهر مراغه را با ۷ سالن سینمایی افتتاح کند.

جزئیات پروژه

این پروژه درحال حاضر در مرحله اتمام قرارداد و طراحی قرار دارد.

نام پروژه سینمامهر مراغه
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۷ سالن و ۵۰۰ صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی