تاریخچه سینما مهر کوهسنگی

در فاز نخست طرح توسعه سینماها، موسسه بهمن سبز در صدد برآمد تا در منطقه کوهسنگی مشهد نیز اقدام به ساخت سالن سینما بکند.

جزئیات پروژه

در همین زمینه، پردیس مهر کوهسنگی با ۱۰ سالن سینمایی و ۱۱۷۷ صندلی طراحی شد که تا پایان سال ۱۴۰۰ از آن رونمایی خواهد شد.

نام پروژه سینما مهرکوهسنگی
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۹/۷/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۱۰سالن و ۱۱۷۷ صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی