تاریخچه سینما نخل خرمشهر

سینما «نخل خرمشهر» در سال ۱۳۸۱ بوسیله بنیاد مستضعفان با دو سالن سرپوشیده و یک سالن روباز ساخته شد. درشروع به کار، بنیاد مستضعفان سینما را به مجموعه شهید چمران واگذار کرد و پس از یک سال به مؤسسه فرهنگی ورزشی یاداوران شلمچه تحویل داد. پس از  ۱۵سال در سال  ۱۳۹۶ این سینما به حوزه هنری واگذار شد. این سینما با دو سالن و  ۴۰۲ صندلی مشغول فعالیت شد.

جزئیات پروژه

حالا در طرح توسعه و در فاز دوم آن این سینما تبدیل به یک سینمای سه سالنه با ۴۵۵ صندلی خواهد شد.

نام پروژه سینما نخل خرمشهر
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۳ سالن و ۴۵۵صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی