تاریخچه سینما پیروزی کرمانشاه

موسسه بهمن سبز در فاز سوم طرح توسعه خود در صدد است تا پردیس سینمایی پیروزی کرمانشاه را راه اندازی کند.

جزئیات پروژه

این پردیس سینمایی قرار است با ۸ سالن و ۵۶۷ صندلی در اختیار علاقمندان قرار گیرد.

نام پروژه سینما پیروزی کرمانشاه
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۳سالن و ۵۶۷صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی