تاریخچه سینما کیهان آبادان

این سینما با دو سالن و ظرفیت ۵۲۰ صندلی فعالیت داشت.

جزئیات پروژه

قرار است در فاز دوم طرح توسعه این سینما بازسازی شده و به سه سالن و۵۷۰ صندلی مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.

نام پروژه سینما کیهان آبادان
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۳سالن و ۵۷۰صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی