دهمین روز جشنواره فیلم فجر همراه شد با نمایش دو فیلم «شهرک» و «۲۸۸۸»

عکس: الهام احمدی