در روز هشتم جشنواره فیلم فجر دو فیلم بی رویا و بدون قرار قبلی به روی پرده رفت.

عکس:الهام احمدی