در روز پنجم جشنواره فیلم فجر دو فیلم بی مادر و دسته دختران به روی پرده رفت.

عکس:الهام احمدی

مراسم افتتاحیه شماره ۱ در تاریخ ۱/۲/۱۴۰۰ در گیلان