در روز چهارم جشنواره فیلم فجر دو فیلم ملاقات خصوصی و ماهان به نمایش درآمد.

عکس:الهام احمدی