روز یازدهم جشنواره فیلم فجر همراه با نمایش دو فیلم «ضد» و «خائن‌ کشی» شد.

عکس: الهام احمدی