تاریخچه سینما ۲۲ بهمن گرگان

این سینما که در سال ۱۳۴۰ با نام «امپایر» تأسیس شده هم‌اکنون متعلق به موسسه بهمن سبز است.

جزئیات پروژه

  این سینما دارای ۲ سالن است و در فاز دوم طرح توسعه درحال طراحی است تا تبدیل به یک پردیس سینمایی شود.

نام پروژه سینما ۲۲ بهمن گرگان
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۸/۲/۱۲
تعداد سالن و صندلی  ۲ سالن و ۰۰۰صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۷/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی