تاریخچه سینما ۲۹ بهمن تبریز

در سال ۱۳۴۶ این سالن با ۶۰۰ صندلی افتتاح شد. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی مدیریت آن برعهده بنیاد مستضعفان گذاشته شد؛ در مرحله اول بازسازی یک سالن به این مجموعه افزوده شد و ظرفیت صندلی‌ها به ۱۱۲۰ رسید، تا سال ۱۳۹۵ که به حوزه هنری واگذار شد.

جزئیات پروژه

در سال ۱۳۹۹ موسسه بهمن سبز حوزه هنری تصمیم به بازسازی این سینما گرفت تا آن را تبدیل به یک پردیس ۷ سالنه با ظرفیت ۱۰۳۸ صندلی نماید. این پردیس در فاز نخست طرح توسعه قرار است تا پایان سال ۱۴۰۰ آماده بهره برداری شود.

نام پروژه سینما ۲۹ بهمن تبریز
تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۹/۱/۱۲
تعداد سالن و صندلی ۷سالن و ۱۰۳۸صندلی
تاریخ اتمام پروژه  ۱۴۰۱/۳/۱۲

قبل از انجام باز سازی

بعد از انجام باز سازی