استاندار فارس:«موقعیت مهدی» ترجمان هنری اندیشه‌های رهبر انقلاب در باب اهمیت هنر است

استاندار فارس گفت: فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» ترجمان هنری اندیشه های رهبر انقلاب در باب...

ادامه مطلب