بهمن ارک: استقبال مخاطبان از «پوست» معنادار است/بهمن سبز در پخش فیلم «پوست» حرفه‌ای عمل کرد

بهمن ارک می‌گوید: هم سینمادار به عنوان متولی فرهنگ باید به فکر اکران فیلم‌های ارزشمند ب...

ادامه مطلب