علی سرتیپی: بهمن سبز این روزها رسالت بزرگی برعهده دارد/سالن‌سازی سفره سینما را بزرگ‌تر می‌کند

علی سرتیپی با اشاره به اقدامات دو سال اخیر موسسه بهمن سبز در زمینه سالن سازی و تجهیز سی...

ادامه مطلب